Cứ 3 năm một lần, nghi lễ đào xác lên, tắm rửa và mặc quần áo yêu thích cho người chết lại được tiến hành trên hòn đảo Sulawesi, Indonesia. Đây được coi là nghi lễ kỳ lạ và rùng rợn nhất thế giới biến cảnh tượng ngôi làng không khác gì bộ phim "xác chết sống lại". (Ảnh: Barcroft Media)

Cứ 3 năm một lần, nghi lễ đào xác lên, tắm rửa và mặc quần áo yêu thích cho người chết lại được tiến hành trên hòn đảo Sulawesi, Indonesia. Đây được coi là nghi lễ kỳ lạ và rùng rợn nhất thế giới biến cảnh tượng ngôi làng không khác gì bộ phim "xác chết sống lại". (Ảnh: Barcroft Media)

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
Video đang hot