Ngắm nhìn bộ ảnh sự phát triển qua từng tuần tuổi của thai nhi để thấy được sự kì diệu của tạo hóa.

Ngắm nhìn bộ ảnh sự phát triển qua từng tuần tuổi của thai nhi để thấy được sự kì diệu của tạo hóa.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
190
190
200
200
210
210
220
220
230
230
240
240
250
250
260
260
270
270
280
280
290
290
300
300
310
310
320
320
330
330
340
340
350
350
360
360
370
370
380
380
390
390
400
400
5
5
Video đang hot