Xuân Lan ép Hoài Linh làm đại tiểu thư đam mê danh vọng

Hài   ·  Xuân Lan đã lên kế hoạch dành riêng cho Hoài Linh khi cho anh vào vai một đại tiểu thư nhà giàu thích nổi tiếng, và một kịch bản cho các diễn viên còn lại. Thật xứng với danh hiệu danh hài khi các diễn viên đã làm ra một vở kịch cười đau bụng từ thử thách của Xuân Lan.