Nhắc đến vợ Việt chồng Tây, chắc hẳn ai cũng liên tưởng đến một hình ảnh gia đình sung túc, ấm no. Tuy nhiên, cuộc sống của vợ chồng ông Nguyễn Trưng (1949) và bà Nguyễn Thị Bé (1958) đã để lại một cái nhìn khác biệt về khái niệm vợ Việt - chồng Tây.

Nhắc đến vợ Việt chồng Tây, chắc hẳn ai cũng liên tưởng đến một hình ảnh gia đình sung túc, ấm no. Tuy nhiên, cuộc sống của vợ chồng ông Nguyễn Trưng (1949) và bà Nguyễn Thị Bé (1958) đã để lại một cái nhìn khác biệt về khái niệm vợ Việt - chồng Tây.

30
30
90
90
20
20
40
40
50
50
60
60
80
80
100
100
5
5
120
120
190
190
85
85
150
150
47
47
170
170
180
180
70
70
10
10
41
41
48
48
32
32
31
31
Video đang hot