Xôn xao clip thuê người đổ cả xô nhớt vào sạp hàng đối thủ ngoài chợ

Thời sự   ·  Cạnh tranh bẩn, thuê người đổ cả xô nước cống bẩn vào sạp bán hàng đối thủ tại chợ Lương Văn Can. Công an đang vào cuộc để tìm ra người đổ lấy lại công bằng cho chị bán hàng.