Làng Tà Dơ thuộc xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh hay còn biết đến là làng Việt Kiều ven hồ Dầu Tiếng. Đây là nơi tập trung trên 1000 nhân khẩu người Việt từ Campuchia về đây sinh sống. Vì cuộc sống trên con nước ở Biển Hồ quá khắc nghiệt nên họ đã tìm đường quay về Việt Nam. Thế nhưng lại một lần nữa họ trở thành những con người vô danh trên chính quê hương mình: không giấy tờ tuỳ thân, không tài sản, không đất đai nhà cửa, không nhớ được gốc gác nơi mình sinh ra…

Làng Tà Dơ thuộc xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh hay còn biết đến là làng Việt Kiều ven hồ Dầu Tiếng. Đây là nơi tập trung trên 1000 nhân khẩu người Việt từ Campuchia về đây sinh sống. Vì cuộc sống trên con nước ở Biển Hồ quá khắc nghiệt nên họ đã tìm đường quay về Việt Nam. Thế nhưng lại một lần nữa họ trở thành những con người vô danh trên chính quê hương mình: không giấy tờ tuỳ thân, không tài sản, không đất đai nhà cửa, không nhớ được gốc gác nơi mình sinh ra…

70
70
20
20
100
100
80
80
30
30
40
40
60
60
110
110
150
150
160
160
140
140
130
130
10
10
120
120
50
50
90
90
Video đang hot