Nằm trong một con hẻm nhỏ ở quận 6, không ồn ào, khoa trương, nhưng mỗi năm, xóm làm tượng chùa Giác Hải lại làm ra cả chục ngàn bức tượng Phật tỏa đi khắp cả nước.

Nằm trong một con hẻm nhỏ ở quận 6, không ồn ào, khoa trương nhưng mỗi năm, xóm làm tượng chùa Giác Hải lại làm ra cả chục ngàn bức tượng Phật tỏa đi khắp cả nước.

10
10
20
20
30
30
40
40
160
160
150
150
50
50
120
120
60
60
140
140
90
90
100
100
70
70
80
80
110
110
130
130
Video đang hot