Xem người bán hàng làm thịt rắn hổ mang và nướng tại chỗ trên đường phố Indonesia

Xem - Ăn - Chơi   ·  Ở Indonesia, có món ăn đường phố là thịt rắn hổ mang nướng, người đầu bếp sẽ làm thịt, lột da một con rắn còn sống và nướng tại chỗ cho khách.