Xe chống đạn là gì, và nó được làm ra như thế nào?

Ô tô   ·  Xe chống đạn không chỉ có lớp vỏ dày mà còn nhiều tính năng nữa.