9 thành viên phi hành đoàn máy bay CASA-212 và 1 phi công máy bay Su30-MK2 đã mãi mãi ra đi trong sự tiếc thương của đồng đội và người dân cả nước.

9 thành viên phi hành đoàn máy bay CASA-212 và 1 phi công máy bay Su30-MK2 đã mãi mãi ra đi trong sự tiếc thương của đồng đội và người dân cả nước.

10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
110
110
Video đang hot