YouTube: Gấu mẹ choảng nhau với hổ Bengal để bảo vệ con

Sản phẩm mới   ·  Tranh giành nguồn nước là nguyên nhân của vụ việc. Con gấu mẹ nhỏ hơn nhiều nhưng vẫn chiến đấu để bảo vệ con.