Xin lỗi đầy chân thành trước phiên điều trần, Mark Zuckerberg vẫn bị 'quay như chong chóng'

Tin thế giới   ·  Trước khi tiếp nhận những câu hội từ 44 Thượng Nghị sĩ, ông trùm Facebook đã có bài phát biểu của mình.