Washington D.C. đón trận tuyết đầu mùa lớn nhất trong 30 năm qua

Tin thế giới   ·  Lớp tuyết dày bất thường ở Washington D.C. đã chứng minh, đây là trận tuyết lớn nhất trong 30 năm qua.