Từ "hiệp sĩ đường phố" Việt Nam, nhìn ra 'hiệp sĩ đường phố' thế giới

Tin thế giới   ·  Trên nhiều nước, không chỉ có lực lượng an ninh làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự cho người dân.