Totalbiscuit, một trong những YouTuber nổi tiếng nhất làng game qua đời

PC   ·  Đây là một trong những YouTuber có ảnh hưởng nhất trong làng game.