Toàn cảnh các bến buýt sông đầu tiên ở Sài Gòn

Nhịp sống   ·  Sau hơn 2 tháng triển khai, hệ thống bến buýt đón trả khách công cộng bằng đường thuỷ đầu tiên ở TP.HCM đã hình thành, các tàu vận chuyển sẽ vận hành kỹ thuật vào ngày mai 21/8.