Thợ mỏ Chile từng kẹt 69 ngày trong hầm tối cảnh báo đội bóng Thái Lan về 'cái giá' phải trả sau khi ra ngoài

Tin thế giới   ·  Việc giải cứu thành công đội bóng Thái Lan kẹt trong hang động đang trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới.