'The Greatest Showman' nhận sự tán dương của nghệ sĩ Việt

Phim US - UK   ·  'The Greatest Showman' để lại ấn tượng đẹp trong lòng các nghệ sĩ Việt như: như Hứa Vĩ Văn, Diễm My 9X, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Vũ Cát Tường...