Thầy giáo gây phẫn nộ vì đánh đập học sinh tàn tệ

Tin thế giới   ·  Không chỉ dùng lời miệt thị và đánh liên tục, thầy giáo còn dùng chân đạp rất mạnh vào người học sinh.