Thách thức mới của việc giải cứu đội bóng Thái Lan: Tìm thấy nhưng chưa biết cách làm sao đưa ra ngoài

Tin thế giới   ·  Tìm được nạn nhân chưa phải là hết, tình hình có vẻ chưa cải thiện là bao khi tiếp tục đối đầu với nhiều thách thức mới.