Tại sao người điếc không ‘hắt xì’?

Cẩm nang - Chia sẻ   ·  Đó là một câu hỏi thú vị và bất ngờ mà rất ít người nghĩ đến.