Tại sao mỗi kỳ World Cup số em bé sinh ra lại nhiều hơn?

Quốc tế   ·  9 tháng sau khi Đức tổ chức World Cup 2006, tỷ lệ sinh của nước này tăng hơn 10%. Thế giới cũng chứng kiến nhiều quốc gia có tỷ lệ sinh tăng nhờ quả bóng tròn.