Sức khỏe Mai Phương chuyển biến xấu, đồng nghiệp cầu nguyện nữ diễn viên sớm bình yên

Diễn viên Ngân Quỳnh và nhiều khán giả cầu nguyện bình an cho Mai Phương vượt qua thời kỳ gian khó.

>