Sản phụ buộc phải sinh con ngoài cửa vì bệnh viện quá tải

Bệnh viện quá tải do đã điều trị hết công suất cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19, một sản phụ buộc phải sinh con ngay lối vào tại cơ sở y tế.

> >