Phi Nhung vui mừng trước sự thay đổi của Hồ Văn Cường sau khi bị nhắc nhở

Phi Nhung rất vui mừng khi cậu con nuôi đã tiếp thu những lời nhắc nhở của mình và sửa đổi.

> >