Nhật Kim Anh từng nghèo khổ nên dễ đóng vai bần hàn

Diễn viên Nhật Kim Anh chia sẻ cảm nhận về năm 2019 với nhiều thăng trầm và những vui buồn, sự cố trên phim trường.

> >