Lần đầu tiên, Binz công khai thể hiện tình cảm với Châu Bùi trên mạng xã hội

Đây là lần đầu tiên Binz chủ động bình luận trên Facebook của Châu Bùi. Vì thế, netizen không khỏi xôn xao bàn tán.

> >