Jack gây tranh cãi vì đi vào tiền sảnh sự kiện bằng ô tô trong khi nghệ sĩ khác đi bộ

Jack gây tranh cãi vì đi vào tiền sảnh sự kiện bằng ô tô trong khi nghệ sĩ khác đi bộ

> >