Cẩm Ly: "Có lẽ tôi sẽ giải nghệ thật vì bệnh ngày một nặng, không thấy đỡ"

"Một ngày tôi phải đi rất nhiều bác sĩ, bệnh viện nhưng không chữa được" – Cẩm Ly nói.

> >