Seller mạnh dạn quảng cáo 'giày mới mang 3 lần', cư dân mạng hỏi ngược lại '3 lần hay 3 tháng?'

Nhịp sống   ·  Nhìn vào đôi giày này mà có cảm giác như nó đã trải qua rất nhiều hành trình gian khổ. Tuy nhiên chủ nhân thì vẫn quả quyết khẳng định rằng chỉ mới mang 3 lần.