Sài Gòn 'thất thủ' - triều cường tăng vượt mức báo động 3

Nhịp sống   ·  Mực nước sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên nhanh, gây ngập úng trên địa bàn thành phố.