'Sài Gòn mùa nước nổi' - Người dân thức trắng đêm tát nước, thuỷ triều dâng cao nhấn chìm cuộc sống trong nước

Nhịp sống   ·  Mực nước sông Sài Gòn đang dâng cao, khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn.