Quốc Cơ - Quốc Nghiệp được khán giả nữ gửi tặng 100 triệu đồng làm quà

Chuyện hậu trường   ·  Tự hào và cảm kích trước thành tích mà Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đạt được ở trời Tây, một khán giả nữ đã không ngần ngại thưởng 100 triệu đồng để động viên hai anh em.