Quảng cáo hài hước nhất của Faker: 'Tầm sư học nghệ'

Liên Minh Huyền Thoại   ·  Faker đã cất công lên núi tu luyện kỹ năng LMHT đạt đến mức "người, chuột hợp nhất" để vào được trận chung kết năm nay.