PUBG: Những hình ảnh chính thức đầu tiên của bản đồ mới 4x4km

PC   ·  Tại Game Developer Conference 2018, Bluehole đã tung ra video đầu tiên giới thiệu bản đồ này.