Phận người đi tìm lại "thân xác"

Góc nhìn   ·  Ngay từ bé họ đã cảm thấy mình khác biệt, bị gia đình và người đời xa lánh, thế nhưng họ vô cùng mạnh mẽ, để được sống một lần là chính mình, được sống trọn nửa phần đời còn lại của mình. Là một người phụ nữ!