Nữ sinh được cộng đồng mạng 'theo đuổi' chứng minh: 'Con gái kỹ thuật không hề khô khan'

Nhân vật   ·  Cô bạn xinh đẹp này là minh chứng: "Con gái kỹ thuật không hề khô khan''.