Những hình ảnh đầu tiên của đội bóng Thái Lan trong bệnh viện

Tin thế giới   ·  Đoạn video đầu tiên đã được công bố sau khi rời hang.