Nhóm bạn trẻ hát bài "Sóng" và những câu chuyện chưa kể

Giới trẻ   ·  Nổi lên sau bài hát được phổ nhạc từ bài thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh, nhóm bạn trẻ đã có những chia sẻ rất thú vị cùng Kul.vn