Nhân viên Việt Nam mãi hát karaoke không thanh toán cho khách lên báo nước ngoài

Tin thế giới   ·  Bài báo với tiêu đề: "Ở Việt Nam, karaoke là cuộc sống", đang thu hút sự quan tâm từ cộng đồng.