Người dùng than phiền lỗi Facebook Messenger

Công nghệ   ·  Tối ngày 15/6, nhiều người dùng thông báo họ không thể vào được ứng dụng Facebook Messenger. Ứng dụng này liên tục tự thoát.