Người dân Thái Lan ca ngợi những người hùng trong hành trình giải cứu đội bóng: 'Cảm ơn vì vẫn còn chiến đấu'

Tin thế giới   ·  Hơn 1.000 người đã tham gia vào hoạt động giải cứu, bao gồm các đội đến từ Trung Quốc, Myanmar, Lào, Úc, Mỹ, Anh.