Người đàn ông đầu tiên bắt rắn độc nhả ra... vàng 9999 ở Việt Nam

Nhịp sống   ·  Ngoài săn bắt rắn giỏi, tự chữa trị vết thương rắn độc cắn, cụ Pháo còn là người đầu tiên bắt rắn độc nhả ra vàng.