Nạn nhân tố iFan lừa 15.000 tỷ: 'Đàm Vĩnh Hưng cũng đến mà'

Nhịp sống   ·  Anh Nguyễn Minh Tân (Trần Khát Chân, Hà Nội) bỏ ra khoảng 600 triệu vào dự án iFan. “Tôi coi đây là bài học lớn của cuộc đời mình, không hy vọng có thể lấy lại tiền”, anh nói.