Nam sinh xác lập kỷ lục mới của ‘Đường lên đỉnh Olympia’ sau 17 năm

Nhịp sống   ·  Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) lập kỷ lục thí sinh giành trọn vẹn 120 điểm Khởi động tại chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" tuần một, tháng hai, quý III.