Mark Zuckerberg ấp úng không thể trả lời khi Thượng Nghị sĩ hỏi: 'Đêm qua anh ở khách sạn nào?'

Tin thế giới   ·  Trong phiên điều trần, ông chủ Facebook đã vô cùng bối rối trước câu hỏi này.