Lộ diện 6 hàng công mạnh nhất World Cup 2018, khiến các đối thủ khiếp sợ

Quốc tế   ·  Đây là một trong những ngôi sao tấn công hay nhất thế giới trong mùa hè năm nay.