LMHT: Tướng hỗ trợ mới Pyke xuất hiện từ biển sâu

Liên Minh Huyền Thoại   ·  Đây là một nhân vật đáng sợ với vẻ ngoài ghê rợn.