Ngoài chó Pitbull, Việt Nam còn những giống chó hung dữ bậc nhất này

Chó Pitbull hung dữ gây ra nhiều vụ tấn công người gây kinh khiếp, nhưng ngoài chó Pitbull, ở Việt Nam còn những giống chó nhập ngoại nguy hiểm này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.