Hot: Một đặc nhiệm hải quân Thái Lan hy sinh khi cứu hộ đội bóng nhí trong hang

Tin thế giới   ·  Khi thực hiện nhiệm vụ, một đặc nhiệm Thái Lan đã hy sinh trong sự thương tiếc của nhiều người.